zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Szkoła Filialna w Drożdzienicy

Z kart historii.


W czasie II Wojny Światowej szkoła w Drożdzienicy została zdewastowana. Jednak dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców wsi, już w marcu 1945 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia lekcyjne. 

Do szkoły uczęszczało 175 uczniów, których uczył kierownik szkoły Bronisław Połom. W czerwcu 1945 roku dołączyli do niego Józef Połom i Agata Choderówna. 

Od września 1945 roku, szkoła została przekształcona do siedmioklasowej szkoły powszechnej. 

W listopadzie 1947 roku do grona pedagogicznego dołączyła Irena Szałkowska.

W 1948 roku pojawiła się szansa na ośmioklasową szkołę zbiorczą.


W latach 1950-1960 w szkole było ponad 200 uczniów, nauczanych przez: Bronisława Połoma, Agatę Połom, Józefa Połoma, Reginę Połom, Marię Bonk i Janinę Gierszewską.

Z ważniejszych wydarzeń, w tym okresie, był fakt utworzenia w listopadzie 1956 roku Szkoły Przysposobienia Rolniczego (25 uczniów).


Lata 1961-1970 to kolejne zmiany w szkole. Przede wszystkim zelektryfikowano wieś, przeprowadzono remont budynków szkoły, wybudowano Wiejski Dom Kultury (WDK) i utworzono Miejsce Pamięci Narodowej.

W związku z przedłużeniem obowiązku szkolnego do VIII klasy, do grona pedagogicznego dołączyła Krystyna Łangowska, Bernard Gronostaj i Zygmunt Kujawa.


Lata 1971-1997

W 1971 roku do pracy w Drożdzienicy przyjęta została nauczycielka języka rosyjskiego Krystyna Szafran, która pełniła funkcję dyrektora od 1978 do 2003. Zaś w 1973 zatrudniono Stanisława Szafrana, który od 1974 do 1978 pełnił funkcję kierownika szkoły. 

W latach 70-tych z różnych przyczyn, odeszli z pracy: Regina Połom, Bronisław Połom, Józef Połom, Agata Połom oraz Bernard Gronostaj.

W październiku 1987 roku otworzono w Kęsowie nową Szkołę Podstawową. W związku z tym w Drożdzienicy pozostały tylko klasy od I do V, pod okiem nauczycieli: Krystyny Szafran, Stanisława Szafrana, Krystyny Pacur, Franciszki Kędzierskiej i Danuty Antoszko oraz pani woźnej Ludmiły Sankowskiej.

Lata 1998-2005

W 1999 zamierzano zlikwidować placówkę lub zreorganizować do klas I-III. Mieszkańcy Drożdzienicy podjęli walkę o utrzymanie szkoły, którą wygrali. Podjęto również decyzję o zwiększeniu oddziałów o jedną klasę (I-VI). W 2001 rodzice i nauczyciele ponownie wyrazili sprzeciw wobec pomysłów zmian w szkole.

W 2003 roku na emeryturę odeszła Krystyna Szafran, a obowiązki kierownicze tymczasowow przejął Stanisław Szafran.

Od 1 września 2005 roku szkoła w Drożdzienicy stała się Szkołą Filialną Zespołu Szkół w Kęsowie, z oddziałem "0" oraz klasami I-III.